Truyện xã hội
Đối đầu (Update phần 23)
Ngã ba sông (Update phần 17)
Nga Tây (Update phần 15)
Yêu nữ quầy bar (Update phần 110)
Yêu nữ quầy bar 2 (Update phần 131)
Sắc màu cuộc sống (Update phần 45)
Bến gỗ (Update phần 6)
Đời checker (Update phần 49)
Hoán mệnh (Update phần 104) - 69deluxe
Góc khuất (Update phần 10) - 69deluxe