Truyện sex dài tập
Vé một chiều… (Update phần 50)
Đồng hồ cát (Update phần 19)
Tình mãi xanh (Update phần 105) - Hoài Cổ
Âm mưu và dục vọng (Update phần 22)
Truyện Cô giáo Lan (Update phần 46)
Cô vợ hư hỏng (Update phần 65) - Leysek
Thằng nhà nghèo (Update phần 55)
Ác giả ác báo (Update phần 18) - BoyTimGirls
Cô giáo Mai (Update phần 310)