Truyện sex dài tập
Tình già (Update phần 5) - Cu Zũng
Đối đầu (Update phần 23)
Dưới hiên nhà (Update phần 10) - Slaydark
Ngã ba sông (Update phần 17)
Chiều v (Update phần 17)
Phụ Thể Đại Lục (Update phần 12)
Sai trái (Update phần 24)
Hành trình tuổi thơ (Update phần 152)