Truyện sắc hiệp
Kiều (Update phần 25)
Võ Lâm Truyền Kỳ (Update phần 25)
Khoái Lạc Hệ Thống (Update phần 138)
Tân Tiếu ngạo giang hồ (Update phần 154)