Truyện người lớn
Tình già (Update phần 16) - Cu Zũng
Đối đầu (Update phần 23)
Dưới hiên nhà (Update phần 10) - Slaydark
Ngã ba sông (Update phần 17)