Truyện cổ trang
Hàn Tuyết (Update phần 9)
Ma thần (Update phần 6)
Tân Tiếu ngạo giang hồ (Update phần 154)
Công chúa Quỳnh Nga (Update phần 12) - Slaydark