Bố chồng nàng dâu
Cô con dâu nhà họ Chu (Update phần 25)
Hạnh và bố chồng (Update phần 3)
Ba số phận (Update phần 22) - Hoài Cổ
Tình già (Update phần 69) - Cu Zũng
Mỹ Linh và bố chồng (Update phần 4)